Viimeaikoina on ollut lehdissä paljon keskustelua siitä, että vanhuksia siirretään pois Oulusta palvelukoteihin toisille paikkakunnille. Näin on pyritty vastaamaan yhä kasvaviin vanhustenhoidon tarpeisiin, joihin ei Oulun kaupungin resursseilla ilmeisesti pystytä  yksin vastaamaan. En epäile yhtään uusien hoitopaikkojen hyvyyttä enkä henkilökunnan pätevyyttä. Kyse on mielestäni enemmänkin siitä, voivatko virkamiehet ja päättäjät pompotella heikommassa asemassa olevia henkilöitä, vanhuksia ja vammaisia, mielensä mukaan kysymättä heidän tai omaisten mielipidettä. Myös kaikkein heikoimassa asemassa olevien henkilöiden itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa, se tuntuu joskus virkamiehilta ja päättäjiltä unohtuvan.