Latekoe Lawson Hellu

Olen ollut politiikassa mukana vuodesta 2005 alkaen ja toiminut Oulun kaupunginvaltuutettuna neljä kautta. Tällä hetkellä olen 1. varavaltuutettu. Näiden vuosien aikana olen ollut mm. kaupunginhallituksen jäsenenä, rakennuslautakunnan puheenjohtajana sekä yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja. Olin hyvinvointilautakunnan jäsen vuoden 2022 loppuu saakka. Tammikuusta 2023 alkaen olen jäsenenä hyvinvointi, kulttuuri ja liikuntalautakunnassa.
 
Haluan erityisesti puolustaa politiikassa tasa-arvoista, suvaitsevaa sekä kehittyvää pohjoista: kaikilla ihmisillä riippumatta iästä tai asuinpaikasta on oikeus työhön ja hyviin peruspalveluihin, kuten esimerkiksi terveyspalvelut, koulutus ja joukkoliikenne. On tärkeää pitää myös rakennetusta ympäristöstä ja luonnosta hyvää huolta, jotta se toisi virkistystä ja iloa vielä seuraavillekin sukupolville.
 
 

 

 

 

In English

 

I have been involved in politics since 2005 and served as Oulu city councilor for four terms. During these years I have been e.g. as a member of the city council, chairman of the building committee and vice-chairman of the community board. I was a member of the welfare board until the end of 2022. From January 2023, I will be a member of the welfare, culture and sports board.

Especially in politics, I want to defend an equal, tolerant and developing north: all people, regardless of age and place of residence, have the right to work and good basic services, such as health services, education and public transport. It is also important to take good care of the built environment and nature, so that it brings refreshment and joy to the next generations as well.

 

 

 

 

 

En français

Je suis en politique depuis 2005 et j’ai été conseiller municipal d’Oulu pendant quatre mandats. Au cours de ces années, j’ai été par ex. en tant que membre du conseil d’administration, président du comité de construction et vice-président du comité communautaire. J’ai été membre du conseil social et sanitaire jusqu’à fin 2022. A partir de janvier 2023, je serai membre de la commission bien-être, culture et sports.

Surtout en politique, je veux défendre un Nord égal, tolérant et en développement : toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur lieu de résidence, ont le droit au travail et à de bons services de base, tels que les services de santé, l’éducation et les transports publics. Il est également important de prendre soin de l’environnement bâti et de la nature afin qu’il apporte également rafraîchissement et joie aux générations futures.