Yhteishaku on saatu päätökseen ja peruskoulunsa päättävät nuoret jännittävät pääsevätkö he opiskelemaan valitsemaansa toisen asteen koulutukseen.  Nuoret ovat olleet vaikean valinnan edessä. On tärkeää, että kaikki nuoret pääsevät haluamaansa kouluun. On tärkeää myös se, että jokaisella nuorella on taloudellinen mahdollisuus opiskella mitä haluaa. Siksi toisen asteen koulutuksen tulee olla nuorille ilmainen. Nuoren syrjäytymisen vaara kasvaa, mikäli hän jää syystä tai toisesta toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle tai opinnot keskeytyvät.

Ammatillinen koulutus on ollut myrskyn silmässä pari viimeistä vuotta. Ammatillisen koulutuksen reformi ja sen tuomat muutokset eivät voi olla näkymättä myös opiskelijalle. Lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu viime vuosina reippaalla kädellä ja lähiopetuksen sekä opettajien määrä on vähentynyt. Työelämästä tulee viestejä, että opiskelijoiden osaamistaso vaihtelee liikaa.

Tällä hetkellä moni ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät kysyykin, onko opetus ja ohjaus riittävää ja laadukasta. Meneekö nopean valmistumisen korostaminen sen edelle, että nuoret tarvitsevat aikaa myös kasvulle ja elämän perustaitojen sekä työelämätaitojen opetellulle. Näitä ei voi jättää pelkästään työelämässä oppimisen varaan. Ammatillisessa koulutuksessa on pidettävä huoli siitä, että nuoret saavat koulussa tarvitsemansa perusammattitaidon ennen työelämään siirtymistä. Siksi ammatillisen koulutuksen rahoitus ei kestä enää yhtään leikkaamista.

Olipa ammatinvalinta nuorena mikä tahansa, suurin osa meistä joutuu vaihtamaan ammattia monta kertaan elämänsä aikana, siksi aikuisten määrä ammatillisessa koulutuksessa on suuri. Uuden osaamisen hankkimiseen tarvitaankin yhä erilaisempia ratkaisuja ja tutkintoon johtavan koulutuksen rinnalle erilaista täydennyskoulutusta, koska lopulta elinikäiseltä oppimiselta ei välty kukaan.

 

Latékoé Lawson Hellu

Kaupunginvaltuutettu

Kansanedustajaehdokas (vihr.)

Oulu

 

Julkaistu sanomalehti Kalevassa 2.4.2019