Oulussa on meneillään rujo kulttuurin ja sivistyksen alasajo.  Sen taustalla ovat häärineet yliopiston hallitus ja osa kaupungin johtavista virkamiehistä työryhmissään.  Lopetuslistalle ovat joutuneet Linnanmaan eläinmuseo, Kierikin päärakennus ja Ainolassa sijaitseva Pohjois-Pohjanmaan museo. Ehdotuksiaan virkamiehet ovat kaunistelleet muun muassa seuraavilla väitteillään: ”Mielummin seinistä kuin henkilöstöstä” (sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Kaleva 5.12.2017). ”Uskon, että löydämme ratkaisut, joiden ansiosta yliopiston eläinmuseo palaisi juurilleen osaksi Oulun museokokonaisuuksia kaupungin keskustaan” (rehtori Jouko Niinimäki Kaleva 28.12.2017).

Ehdotuksissa on useita ristiriitaisuuksia.  Samaan aikaan yliopiston rehtori on lakkauttamassa hyvin toimivaa Linnanmaan eläinmuseota ja siirtämässä sen rippeitä Ainolaan kaupungin maksettavaksi.  Vastaavasti sivistys- ja kulttuuritoimen johtaja on lakkauttamassa Ainolan museota. Saumatonta yhteistyötäkö? Ovatkohan miehet etukäteen keskenään puhuneet absurdista ideastaan?

Kenties työryhmän absurdi ehdotus syntyikin jo pari vuotta sitten. Tuolloin Luupin johtaja Jonna-Marleena Härö kertoi Forum24-lehti haastattelussaan, että Linnanmaan eläinmuseon siirtoa Myllytullin alueelle tulee harkita.  Hän paljasti myös sen, että Ainolan rakennuksen jatkokäyttöä on mietitty.

Kaikesta tästä meille valtuutetuille on syntynyt sellainen käsitys, että kaupunkimme kulttuuritoimen keskeiset vaikuttajat eivät ole kulttuuripääkaupunkihankkeen takana.  Lisäksi Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta on pidetty tiukasti pimennossa museoiden lakkauttamisista. Esimerkiksi tynkäeläinmuseon siirtoa Ainolaan lautakunta ei ole päässyt asianmukaisella tavalla käsittelemään. Osasyynä tähän lienee on myös lautakunnan alle kuuluvien asioiden suuri määrä. Nyt olisikin mahdollisuus siirtää kulttuuriasiat lautakunnasta perustettavaan kulttuurijaostoon.

Muutama päivä sitten Kaleva-lehdessä Suomi 100 -juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen vaati Oululta rohkeutta ja moninaisuutta. Kaupungin yksi keskeinen vetovoimatekijä on hänen mukaansa museot. Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa on meneillään useita museohankkeita. Meilläkin on yksi  – alasajohanke. Siirretäänkö kulttuuripääkaupunki-hanketta vuoteen 2046 vai säilytetäänkö Kierikki, maakuntamuseo Ainolassa ja eläinmuseo Linnanmaalla? Unohtamatta Sanginjoen suojelua.

Säilyttämisen ja suojelun puolesta

Valtuutetut:

Mauno Murtoniemi

Esa Aalto

Anne Snellman

Kaarina Kailo

Latekoe Lawson Hellu

 

Julkaistu sanomalehti Kalevassa 4.1.2018