Oulussa järjestettiin muutama viikko sitten jo kahdennentoista kerran kaupunkisuunnitteluseminaari. Teemana oli Vetoa ja pitoa asumiseen Oulussa! Jotta koko Oulussa olisi jatkossakin vetoa ja pitoa, tulee eri alueilla olla tarjolla asuntoja ja palveluita erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

Paikka asua, koti, on näillä pohjoisilla alueilla välttämättömyys. Hyvän kodin pitää olla turvallinen, terveellinen, esteetön, laadukas ja kestävä sekä kohtuuhintainen. Nykyisten sisäilmaongelmien keskellä edellä mainitut asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Asuminen ei ole kuitenkaan pelkkiä rakennuksia vaan se muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluu ympäristö, viheralueet, pihat ja palvelut. Asuntoja eri alueilla tarvitaan erilaisille perheille ja erilaisille ihmisille, jotta alueet säilyttäisivät monimuotoisuutensa, näin myös palveluiden järjestäminen helpottuu.  On sitä paitsi luonnollista, että eri-ikäiset ihmiset asuvat yhdessä eivätkä eristäydy toisistaan. Jos asuinalueella palveluita ei ole tarjolla tai joukkoliikenne ei toimi riittävän hyvin, veto ja pito katoavat ja ihmiset muuttavat palveluiden perässä jopa naapurikuntiin ja asuinalueet kuolevat pikkuhiljaa pois. Se taas ei ole Oulun kannalta myönteistä kehitystä.

Oulussa on menossa monenlaisia rakentamisen hankkeita. Samanaikaisesti rakennetaan jatkuvasti uutta ja täydennetään vanhoja jo rakennettuja alueita. Molemmissa on omat haasteensa, jotta asuinalueista saadaan toimivia ja viihtyisiä. Vaikka täydennysrakentaminen on tärkeää, kaikkia puistoja ei saa rakentaa umpeen vaan kaupunkilaisilla tulee olla mahdollisuus nauttia myös luonnosta. Luonto ja sen läheisyys ovatkin Oulun vahvuus.

Kun puhutaan veto ja pitovoimasta, keskustan kehittämistä ei tule unohtaa. Tällä hetkellä Oulun keskustassa vallitsee ikävä kyllä hieman alkuloinen tunnelma. Onneksi keskustassakin on useita mielenkiintoisia hankkeita vireillä kuten Kiikelin löylymaa ja uudistuva asemanseutu. Toimiva, mielenkiintoinen keskusta vetonauloineen ja kaupallisine palveluineen sekä viihtyisät tasapuolisesti kehitetyt asuinalueet takaavat sen, että Oulussa säilyy vetoa ja pitoa jatkossakin.

Latékoé Lawson Hellu

Kaupunginvaltuutettu (Vihr.)

Yhdyskuntalautakunnan vpj

 

Kirjoitus on jullaistu FORUM24 lehdessä 30.10.2018