Koska Oulun koulut 2020-luvulla päätös ei aikoinaan Oulun kaupunginvaltuustossa mennyt siten, kuin se virkamiesjohdossa ja joissakin poliittisessa piireissä haluttiin menevän, päätettiin ottaa asia uudelleen esille. Nyt ei kuitenkaan puhuta enää Oulun kouluverkosta vaan sekaan on heitetty varhaiskasvatus, muutama nuorisotila ja kirjasto ja saatu aikaiseksi esitys Sikun palveluverkosta. Palveluverkkoesityksen mukaan jo aikaisemmin tehty kouluratkaisu Niemenrannan ja Salonpään osalta tullaan tekemään taas uudestaan.

Kaupungin linjauksena on ollut koko ajan se, että alakoululaisille turvataan lähikoulu. Mitä ovat alakoululaiset ja mikä on lähikoulu? Kaupungin linjauksista päätellen he voivat olla mitä vain 0-6 luokkien välillä ja koulumatka 0-10 km, riippuen kaupungin kulloisestakin tarpeesta. Salonpään koulussa on yli 150 0-6- luokilla olevaa alakoululaista. Ei ole siis kyse muutaman oppilaan kyläkoulusta vaan vireästä ja toimivasta koulusta, jossa kärsitään ikävä kyllä sisäilmaongelmista. Koulu toimii myös alueensa harrastustoiminnan keskipisteenä ja tarvittaessa myös vaikka nuorisotilana. Seuraava lähin koulu on Niemenrannassa kolmen kilometrin päässä ja siitä edelleen Pitkäkankaan koulu neljän kilometrin päässä. Eivätkä kaikki lapset suinkaan asu koulun vieressä.

Miksi tätä asiaa ei toteuteta niin kuin se on jo päätetty?  Yksikertaisesti siksi, että tällä palveluverkkoesityksellä pyritään lakkauttamaan Oulunsalon lukio vaikka väkisin, kun siinä edellisellä kerralla epäonnistuttiin. Kun lukio lakkautetaan, Pitkäkankaan yläkoulu voidaan siirtää ainakin osittain lukion tiloihin. Salonpäästä lapset laitetaan kulkemaan tai kuljetetaan Niemenrantaan ja Pitkäkankaalle. Näin Salonpäässä ei tarvita enää koulua tai vain 1-2-luokat, kuten alkuperäisessä kouluverkkosuunnitelmassa oli. Mutta koska Niemenrannan koulukin on jo liian pieni, myös osa Niemenrannan oppilaista laitetaan kulkemaan Pitkäkankaalle tai Niemenrannan koululle joudutaan rakentamaan laajennusosa. Nämäkään ratkaisut eivät ole ilmaisia. Myös opettajien kulkeminen koulusta toiseen maksaa. Vai laitetaanko lapset kulkemaan jalkaisin usean kilometrin koulumatka?

Kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa, ei vaan ”kaikkea kivaa kaikille”, vaan palveluita sen asukkaille. Sitä varten meiltä kaikilta kerätään veroja. Yksi tärkeimmistä peruspalveluista on nimenomaan koulutus. Sitä ei olla edes siirtämässä maakunnalle niin kuin muita palveluita. Ja kouluja käyvät yleensä lapset, eivätkö he juuri ansaitse kaikkein parasta, mitä voimme heille antaa? Jos tuo edellä mainittu uhkakuva kouluverkosta toteutuu ja siten lasten koulupolku rikkoutuu, joutuvat siitä eniten maksamaan juuri Salonpään alakoululaiset lapset. Asian ratkaisemiseksi Salonpäähän tulee pikaisesti rakentaa uusi ja terve 0-6-luokkien koulu.

Julkaistu sanomalehti Kalevassa 5.12.2017