Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Oulun kaupunki on tekemässä nyt merkittäviä päätöksiä koskien kouluverkkoa. Kyse ei ole pelkästään kehityksestä tai taantumuksesta vaan ennen kaikki siitä, kuinka eri alueilla asuvia kaupunkilaisia kohdellaan.

Kouluverkon yhtenä hienona tavoitteena on turvata lähikoulu kaikille alakoululaisille. Kuitenkaan edes kunnanhallituksen esityksessä näin ei tapahdu. Salonpään ja Niemenrannan koulut ovat isoja kouluja, eivät mitään pieniä kyläkouluja. Näiden koulujen kymmenet oppilaat neljännestä luokasta lähtien laitetaan joko kävelemään tai pyöräilemään useita kilometrejä vaarallista reittiä pitkin Pitkäkankaan kouluun. Tai sitten pääsevät kuljetettavaksi, mutta sekin maksaa. Tämäkö on oikeasti kaupungin virkamiesjohdon ja hallituksen käsitys lähikoulusta?

Salonpään ja Niemenrannan koulun supistaminen ja pienten lasten siirtäminen Pitkäkankaalle, yläkoululaisten siirtäminen lukiolle, lukiolaisten siirtäminen etälukioon, keskustaan tai jopa Kempeleeseen. Kenen etua tässä pompottelussa oikein palvellaan?

Kun kuntaliitos tehtiin, reunakunnat eivät suinkaan liittyneet Ouluun vaan kaikki kunnat liittyivät yhteen. Tämä tuntuu kaupungin johdolta unohtuneen täysin. Kehitys nähdään vain vanhan Oulun kehittämisenä ja reuna-alueet joutavat näivettymään. Olisi kuitenkin hyvä myös muistaa, että me reuna-alueilla maksamme veroja kaupungin kassaan samalla lailla kuin vanhat oululaiset. Siksi myös meillä on oikeus palveluihin.

Oulussa harrastetaan näennäisdemokratiaa. Suureen ääneen rummuttaen järjestettiin kuulemisia, joissa kuntalaisilla oli mahdollisuus sanoa mielipiteensä kouluverkosta. Näitä esille tulleita asioita ei ole kuitenkaan otettu millään tavalla huomioon kouluverkkosuunnitelmissa. Täällä siis kuullaan asukkaita mutta ei kuunnella. Näyttää hyvältä mutta ei tunnu.

Oulunsalon entinen kunnantalo on museoviranomaisten suojelema ja siihen lukion ehdottomasti vaatimat muutokset ei ole ihan yksikertaisia ja halpoja toteuttaa. Kun muutaman vuoden päästä huomataan, että etälukio oli jo syntyessään epäonnistunut ajatus, kunnantalon muutoksiin uhrattiin turhaan vähäisiä rahoja. Ne rahat kannattaisi jo nyt sijoittaa suoraan Salonpään korjaukseen tai uuden koulun rakentamiseen, jolloin pystytään oikeasti turvaamaan se lähikoulu kaikille alakoululaisille.

Etälukio on vain yritys hämätä lukioiden lopetus. Jonkun vuoden päästä huomataan, että systeemi ei toiminutkaan, joten ne lukiot lakkautetaan. Etälukio vaatii erittäin paljon itseohjautuvauutta ja omatoimisuutta mitä kaikilla 16-vuotiailla ei suinkaan vielä ole, sitä kun ei ole kaikilla aikuisillakaan. Näin edesautetaan nuorten syrjäytymistä ja vähennetään yhteisöllisyyttä. Lakkautusten sijaan Oulunsalon ja Kiimingin lukioita voitaisiin kehittää sitä vastoin erityislukioiden suuntaan esimerkiksi matematiikkaan tai luonnontieteisiin.

Puheen Oulun kaupunginvaltuustossa 13.6.2016