Vuoden 2013 alussa Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sekä Oulun kaupunki lakkautettiin ja nämä viisi kuntaa yhdistetiin yhdeksi uudeksi Oulun kaupungiksi. Ympäristökuntia ei siis liitetty Ouluun. Yhdistymistä ohjaamaan laadittiin yhdistymissopimus, johon kirjattiin perusteet siitä, miten palvelut järjestettäisiin koko uuden Oulun alueella. Yhdistymissopimuksen mukaan kaikkien yhdistyvien kuntien alueiden elinvoiman säilymistä tulee tukea. Palvelut järjestetään kuntalaislähtöisesti ottaen huomioon uuden kunnan eri alueiden asukkaiden erityistarpeet ja – olosuhteet ja valinnanvapaus lisääntyy. Visiona on alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kaupunki.
Mitä nyt on sitten tapahtunut? Yhdistymissopimuksen kauniita ajatukset unohdettiin saman tien kun sopimus allekirjoitettiin. Uutta Oulua rakennetaan vanhan Oulun ehdoilla näivettämällä reuna-alueita. Esim. Oulunsalossa terveysasema on ollut jo uhattuna, seuraavana suunnitelmissa on Salonpään alakoulun ja lukion lakkauttaminen.
Oulunsalossa on paljon lapsia ja suuria lapsiperheitä. Oulunsaloon on koko ajan rakennettu lisää uusia taloja ja rakennetaan edelleen, vaikka rakentamista pyritäänkin hillitsemään. Niemenrannan vuonna 2012 valmistunut koulu oli jo liian pieni valmistuessaan. Niemenrannan toinen vaihe, joka piti aloittaa v. 2013, olisi sisältänyt myös yläkoulun. Toinen vaihe laitettiin välittömästi jäihin kuntaliitoksen myötä.
Sen sijaan, että lakkautetaan Salonpään koulu, korjaamalla se turvattaisiin lähikoulu 160 alakoululaiselle. Silloin myös Niemenrannan oppilaille turvattaisiin lähikoulu eikä heidän tarvitsisi kulkea Pitkäkankaalle. Niemenrantaan voitaisiin saada lisää tilaa tarvittaessa viipalekoululla, jollainen oli käytössä useita vuosia myös Pitkäkankaalla.
Lukiolaiset reuna-alueilta halutaan ajaa keskustaan. Lakkauttamalla esim. Oulunsalon lukio, koko eteläpuoliseen kaupunkiin ei jää yhtään lukiota. Tämä jatkaa lukiolaisten koulupäivän pituutta ja vie perheiltä enemmän rahaa. Suuria kouluja puolustellaan mm. kurssivalikoiman lisääntymisellä mutta tosiasia on, että suuri osa lukiolaisista suorittaa vain päättötodistukseen vaadittavan kurssimäärän. Ja eikö nykyteknologialla voi opettaa opiskelijoita etäyhteydellä eri paikoihin tarvitsematta siirtää heitä tai seiniä paikasta toiseen? Ja suuruus ei suinkaan ole laadun tae.
Torstaina 11.2. pidetyssä Oulun raadissa Oulunsalon terveiset olivat selvät, esitetyt kouluverkkosuunnitelmat eivät saaneet kannatusta. Esityksiä on lähdetty tekemään liian nopeasti selvittämättä ensin miten nämä muutokset vaikuttavat oikeasti lapsiin, nuorten hyvinvointiin ja harrastuksiin, perheiden talouteen, liikenteeseen ja yhdistymissopimuksessakin mainittuun alueiden elinvoimaan.

Julkaistu Kalevassa 16.2.2016