Oulu-lehden kysely valtuutetuille siitä, miten valtuustovuosi 2015 on mennyt. Julkaistu 6.2.2016.

 

1. Mikä oli tämän vuoden merkittävin käsitelty asia kaupunginvaltuustossa? Menikö asiasta tehty päätös toiveittesi mukaan?
Kampuslukiomallin torppaaminen, sille kyllä yritettiin saada suostumus monin eri keinoin. Asiaa ei siksi tuotu vielä valtuustoon. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Ikävä kyllä ei mennyt toiveitteni mukaan eli äänestin sitä vastaan.
2. Miten itse koet onnistuneesi valtuustotyöskentelyssä arvosanalla 4¬-10? Perustelut perään.
Arvosana 7. Olisin voinut käyttää useampia puheenvuoroja.
3. Onko kaupunginvaltuuston jäsenten määrä hyvä tällä hetkellä?
Valtuutettujen määrä on hyvä tällä hetkellä. Nyt kannattaa katsoa mitä Sote-uudistus tuo oikeasti tullessaan ennen kuin tehdään mitään muutoksia.
4. Miten vuoropuhelu ja yhteistyö eri valtuustoryhmien kesken toimii mielestäsi Oulussa?
Erityisesti Oulussa näkyy vielä kahtiajako entisten liitoskuntien ja kanta-Oulun välillä. Kantaoululaiset eivät aina muista, että reuna-alueetkin ovat nykyisin osa kaupunkia.
5. Pitäisikö kaupunginvaltuuston kokouspalkkiota nostaa/laskea?
Palkkiot voivat toistaiseksi olla ennallaan ja katsotaan sitten minkälaiseksi valtuuston rooli muodostuu.
6. Saako valtuustossa nykyisin riittävän hyvin puheenvuoron?
Joskus saa joskus ei
7. Nyt saa kehua. Kuka valtuutettu pärjäsi tämän vuoden istunnoissa erityisen ansiokkaasti?
Tuija Pohjola ja Anne Huotari
8. Pitääkö valtuustoistunnot videoida jatkossakin kaikelle kansalle?
Kyllä. Näin oululaiset voivat helposti seurata valtuuston työskentelyä
9. Mikä on Oulun kaupungin suurin haaste ensi vuonna ja kuinka se ratkaistaan?
Työttömyys on edelleen liian korkealla. Nyt pitäisi keskittyä siihen, miten saadaan lisää työpaikkoja. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja integrointi. Kaikki pitää saada kielikoulutukseen ja työllistymään.
10. Uuden vuoden toiveenne?
Lisää työpaikkoja.