Jätin tänään valtuustossa aloitteen, että Oulun joukkoliikenteessä otettaisiin käyttöön seniorilippu. Seniorilippu olisi hinnaltaan 75 % normaalista vastaavasta aikuisten lipusta ja lippua voisi käyttää ympäri vuorokauden. Lipun voisivat ostaa kaikki 65- vuotta täyttäneet Oulun joukkoliikennealueella vakituisesti asuvat henkilöt.
Oulun kaupunki on maantieteellisesti laaja ja kuntaliitoksen myötä laajentunut entisestään. Koska esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluita ollaan entistä enemmän keskittämässä kaupungin alueella muutamiin hyvinvointikeskuksiin, matkat niihin voivat muodostua pitkiksi. Seniori-ikäiset henkilöt ovat useimmiten myös niitä, jota kaupungin palveluita tarvitsevat, koska eivät enää pääsääntöisesti kuulu enää mm. työterveyshuollon piiriin. Samoin ikääntyessä palveluiden tarve myös lisääntyy. Seniorilipulla kaupunki voi helpottaa ikääntyvien kaupunkilaisten liikkumista taloudellisesti ja siten tukea palveluiden saatavuutta. Nyt tapahtuvan lippu-uudistuksen yhteydessä tämäkin lippuvaihtoehto olisi mahdollista ottaa käyttöön.