Olemme tekemässä tärkeää päätöstä, kun päätämme haluammeko, että Oulunsalon kunta osallistuu monikuntaliitokseen vai ei. Tätä päätöstä tehdessämme meidän ei tule miettiä mikä on meille itsellemme parasta vaan mikä on parasta Oulunsalolle ja mikä on parasta ennen kaikkea kaikille oulunsalolaisille.

Jos monikuntaliitos ei toteudu, on vaarana, että Oulun seudusta tulee riitelevien ja kilpailevien kuntien keskittymä. Riitelyyn, itsekkyyteen ja keskinäiseen kilpailuun sekä kateuteen meillä ei ole enää varaa, ei myöskään siinä tapauksessa, että monikuntaliitos toteutuu. Nyt vaaditaan kaikilta alueen päättäjiltä avoimuutta, rehellisyyttä sekä ennen kaikkea yhteistyökykyä, olemmehan yhdessä miettimässä sitä, muodostaanko uusi kunta vai ei.

Monikuntaliitosselvityksessä mukana olevista kunnista useat ovat
enemmän tai vähemmän kriisikuntia. Esimerkiksi Oulunsalo kunnan talous on ollut viisi vuotta peräkkäin alijäämäinen. Nyt Oulunsalon tulos on ensimmäisen kerran viiden vuoden jälkeen plussalla. Positiivista tulosta vuodelta 2009  on yhteensä 75000€. Tällä ei kuitenkaan pystytä turvaamaan palveluita asukkaille edes samassa mitassa kuin tänä päivänä.

Oulunsalo peruspalveluja joudutaan leikkaamaan leikkaustarpeen ollessa joka sektorilla 3 – 4 %. Siten Oulunsalossa ei voida taata enää palvelujen laatua eikä kaikilta osin edes niiden riittävyyttä. Samoin paine kunnallisverotuksen nostamiseen on edelleenkin olemassa vaikka kunnallisveroa vasta nostettiin. Kunnan omat toimenpiteet pelkästään eivät riitä tämän tilanteen ratkaisuksi. Kunnan tärkein tehtävä ei ole saada mahdollisimman paljon säästöjä aikaan tai pysyä itsenäisenä hinnalla millä hyvänsä.

Palveluiden turvaaminen kuntalaisille on kunnan tärkein perustehtävä. Uuden kunnan tavoitteena on parantaa kaikkien monikuntaliitokseen osallistuvien kuntien toimintakykyä ja kykyä vastata kuntalaisten palveluista. Uskon, että meillä kaikilla monikuntaliitokseen osallistuvien kuntien päättäjillä, niin oulunsalolaisilla kuin oululaisillakin, on sama halu ja tavoite eli turvata hyvät peruspalvelut sekä tasa-arvoinen kuntaverotus kaikille Oulun seudun asukkaille.

Samoin alueen kilpailukyvystä ja houkuttelevuudesta huolehtiminen on meidän kaikkien edun mukaista. On tärkeää päästä kehittämään koko Oulun seutua yhdessä, jotta lisäämme alueen elinvoimaa ja vetovoimaa sekä saamme tänne lisää yrityksiä ja sitä kautta myös paljon niitä kaivattuja työpaikkoja.

Oulunsaloa tai muita monikuntaliitoksessa mukana olevia kuntia ei liitetä suoraan Ouluun, vaan kaikki mukana olevat kunnat lakkautetaan ja niistä muodostetaan yhdessä uusi kunta nimeltään Uusi Oulu. Yhdistämällä Oulun seudun kunnat yhdeksi isoksi uudeksi Ouluksi luomme todellisen Pohjois-Suomen pääkaupungin ja vastavoiman etelän suurille keskuksille. Toivon, että monikuntaliitos toteutuu, jotta pystyisimme turvaamaan alueen nykyisille ja myös tuleville asukkaille hyvän elämän. Nyt tehdään päätöksiä tulevaisuuden turvaamiseksi.