Kuntaliitokset ovat monella tapaa vaikeita asioita ja päätöksiä. Jokaiselle meille oma kotikunta on tärkeä ja rakas paikka. Minäkin ole ylpeä siitä, että olen saanut asua Oulunsalossa 20 vuotta. Kuitenkin on asioita, jotka ovat omaa itsenäistä kuntaa tärkeämpiä. Esimerkiksi se, että millä tavalla kuntalaisille turvataan ne peruspalvelut, joita he tarvitsevat, mikäli kunnan talous on jatkuvasti kriisissä.

Kuntaliitoksia ei saa tehdä hätiköidysti, vaan aina tulee harkita ja selvittää tarkkaan, mikä vaihtoehto on kuntalaisille paras. Vain asioita tarkastelemalla eri näkökulmista voidaan tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä. Myöskään kuntalaisten mielipidettä ei pidä unohtaa. Muutokset voivat olla pelottavia asioita, eikä tätäkään puolta asiasta sovi vähätellä.

Me Oulunsalon vihreät olemme sitä mieltä, että selvitys kuntaliitoksen vaikutuksista on syytä tehdä. Vasta selvityksen jälkeen voidaan tehdä hyviä päätöksiä.