Seurakuntavaalit 2014

Lämmin kiitos kaikille minua äänestäneille!

 

Elävä seurakunta-Lähellä ihmistä ESLI

Ohjelmamme mukaan kirkon ovien tulee olla avoinna, jotta kaikki voivat osallistua sen toimintaan ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen alkuperään tai elämäntilanteeseen katsomatta. Kirkon palvelijan tulee toimia Suomen lakien mukaan. Tasa-arvo, sananvapaus sekä naiseen oikeus toimia papin virassa ovat meille keskeisiä lähtökohtia. Pidämme tärkeänä, että kirkko huolehtii vastuullisesti vähäosaisista, syrjityistä ja erityisen tuen tarpeessa olevista. Kirkon tehtävänä on osallistua oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen. Näitä asioita ajamme tukeutuen Raamatun opetuksiin.