Sidonnaisuudet

Sidonnaisuudet

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät

9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät

– Kunnanvaltuutettu, palvelulautakunnan pj, palvelujen järjestämisen toimikunnan jäsen, tarkastuslautakunnan jäsen, sutuvaltuuston jäsen  ja OSEKK:n yhtymäkokousedustaja

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset
sekä muut merkittävät omistusosuudet

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat
sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai
muut vastuut