Vaalirahoitukseni


Kunnallisvaalit 2008

Vaalimainonta Sanoma- ja aikakauslehdet                        132,46

Vaalitilaisuudet                                                                 55,12

Muu vaalimainonta               Mainokset                            278,35

Muut kulut                                                                       3,15

Vaalikampanjan kulut yhteensä                                         469,08

Omat varat                                                                      278,35

Ulkopuolinen tuki                                                             190,73

paikallisyhdistyksen tuki kaikille ehdokkaille

Vaalikampanjan rahoitus yhteensä                                    469,08