Kunnallisvaaliteemani

KAIKILLE ON TURVATTAVA IHMISARVOINEN ELÄMÄ JA HYVÄT PERUSPALVELUT!

VIHREÄ KUNTA ON KAIKILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ!Lapset ja lapsiperheet

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.  Lapsilla tulee olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, mitä heidän vanhempansa tekevät. Pienet ryhmäkoot päivähoidossa ovat jokaisen lapsen etu.

Nuoret

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Luokkakoot tulee säilyttää kohtuullisina.  Myös kouluruokailun laatuun tulee kiinnittää huomiota.

Koulu-uupumusta ja syrjäytymistä on pyrittävä ehkäisemään moni eri tavoin.  Niemenrannan koulu pitää rakentaa.

Ikäihmiset

Vanhuksilla on oikeus hyvään hoitoon ja palveluun iästä riippumatta. Myös heidän tulee saada vaikuttaa siihen kuka heitä hoitaa ja missä heitä hoidetaan. Kotihoito on turvattava riittävillä yksilöllisillä palveluilla ja omaishoitajien jaksamista on tuettava.

Peruspalvelut

Hyvät julkiset peruspalvelut luovat tasa-arvoa, veroja voidaan tarvittaessa korottaa asukkaiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Palveluita tulee myös uudistaa tarvittaessa.

Ympäristö

Ympäristöstä on pidettävä huolta, jotta se toisi virkistystä ja iloa vielä seuraavillekin sukupolville. Meillä on vastuu myös koko maailman tilasta.

Joukkoliikenne

Sujuva joukkoliikenne on kaikkien etu. Citybussi Oulunsalon ja Kempeleen välille.

Kuntarajat

Kuntarajat eivät saa hankaloittaa ihmisten arkea. Kuntia voidaan myös tarvittaessa yhdistää.