Kirjoituksia

Kunnan muodostamme Me kuntalaiset

Kunnat koostuvat meistä kuntalaisista. Kuntalaisten valitsemissa valtuustoissa päätetään meidän kaikkien tulevaisuuteen vaikuttavista asioista. Lähivuosina kunnissa tullaan tekemään tärkeitä ratkaisuja esimerkiksi kunta- ja palvelurakenteisiin liittyen. On tärkeää, että jokainen omalta osaltaan pyrkii vaikuttamaan näihin ratkaisuihin. Yksi keino on äänestää valtuustoihin sellaiset päättäjät, joihin voi luottaa.

 

Iloinen asia on, että ihmiset ovat olleet yhä innokkaampia alkamaan Vihreiksi ehdokkaiksi. Tämä kertoo siitä, että Vihreä politiikka on saanut viime vuosina yhä enemmän uskottavuutta. Osaltaan tähän on varmasti vaikuttanut Vihreiden päättäväinen toiminta hallituksessa. Vihreissä on myös tilaa hyvin erilaisille ihmisille.

 

Oulun läänin vihreän piirijärjestön kunnallisvaaliohjelmassa painotetaan seuraavia asioita: Oikeudenmukaisuutta, Tasa-arvoa, Luonnon itseisarvoa sekä Pohjoisuutta.

 

Vihreät kannattavat hyviä julkisia palveluita. Julkiset hyvät palvelut kuten päivähoito, koulu, terveyskeskus, kirjasto sekä vanhusten palvelut luovat omalta osaltaan tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Palvelujen tuottamisen lähtökohtana täytyy olla aina kuntalaisten tarpeet.  Palveluita täytyy olla myös valmiita uudistamaan tarvittaessa. Esimerkiksi kuntarajat eivät saa hankaloittaa ihmisten arkea. Kuntia voidaan myös yhdistää, jos toimivien palvelujen turvaaminen sitä vaatii.

 

Vihreiden mielestä myös julkisen liikenteen on toimittava kaikkialla. Joukkoliikenne ei saa pysähtyä kuntarajoihin eikä syrjäseutuja saa unohtaa. Joukkoliikenteen tarjontaa tulee lisätä ja alentaa lippujen hintoja, jotta se voisi olla yksityisautoilulle todellinen vaihtoehto. Ympäristöllä on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Pohjoiseen elämänlaatuun kuuluu meitä lähellä oleva puhdas luonto. Meidän tulee pitää jatkossakin huolta, että myös seuraavat sukupolvet voivat nauttia meitä ympäröivästä monimuotoisesta luonnosta.

 

Vihreiden kunnallisvaaliohjelman mukaan kunnallispolitiikkaan halutaan rohkeutta, suoraselkäisyyttä ja reiluja, avoimia pelisääntöjä. Politiikkaan tarvitaan suuria tavoitteita ja luovuutta sekä uskallusta tarttua vaikeisiinkin asioihin. Valtuustoihin tarvitaan tällaisia päättäjiä. Tähän sinä voit vaikuttaa äänestämällä Vihreitä!

 

Kirjoitus on julkaistu lokakuussa 2008 ilmestyneessä ViherVakassa.