Vaaliteemani

Maahanmuuttajat ovat pysyvä osa yhteiskuntaa

Maahanmuuttokeskustelun painopiste täytyy muuttaa maahantulosta maassaoloon. Maahanmuuttajat täytyy ottaa mukaan heitä koskevaan keskusteluun, koska he ovat oman asiansa parhaita asiantuntijoita.

Milloin maahanmuuttaja lakkaa olemasta maahanmuuttaja?

Vihreiden maahanmuuttolinjaukset

Jokaisella ihmisellä on oikeus työhön

Työn tekeminen on ihmisen perustarve. Kaikenlainen syrjintä työmarkkinoilla on estettävä. Työmarkkinatuen tarveharkinta on poistettava.

 Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus

Lapsilla ja nuorilla on oikeus hyvään lapsuuteen ja nuoruuteen, eikä se saa riippua vanhempien varallisuudesta tai siitä mitä vanhemmat tekevät. Lapsilla tulee olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja maksuttomaan koulutukseen. Riittävällä opintorahalla opiskelijat voivat keskittyä päätehtäväänsä eli opiskeluun ja valmistua ammattiin.

 

Vanhuksilla on oikeus hyvään hoitoon

Palveluiden saanti ei saa riippua henkilön iästä. Myös vanhusten tulee saada vaikuttaa siihen kuka, missä ja miten heitä hoidetaan. Kaikilla on oikeus hyvään vanhuuteen.

Hyvät palvelut ovat kaikkien perusoikeus

 

Hyvät palvelut ovat perusoikeus riippumatta asuinpaikasta. Palvelujen kustannuksella ei veroja saa laskea.

Meillä on vastuu myös ympäristöstä

Ympäristöstä on pidettävä huolta, jotta se toisi virkistystä ja iloa vielä seuraavillekin sukupolville. Pohjoisen luonnon erityisyyden suojeleminen on tärkeää. Ei ydinvoimalle.

 Oulun vaalipiirin vihreiden vaaliohjelma tässä

  12_ajatusta1.jpg

latekoe-ja-anni.JPG

 Latekoe ja Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki